جانشین مریسا میر دو برابر او حقوق دریافت می کند :: نشریه خبری پایدار


جانشین مریسا میر دو برابر او حقوق دریافت می کند

درخواست حذف این مطلب
با اینکه یاهو دیگر عظمت گذشته را ندارد اما این شرکت همچنان به مدیران ارشد خود حقوق کلان پرداخت می کند.گرچه یاهو هسته اصلی تجارت خود را به ورایزن فروخته است اما این باعث نمی شود که این شرکت به مدیران ارشد حقوق کلان پرداخت نکند حتی در برخی موارد حقوق از قبل نیز بیشتر است.یاهو در برنامه ای که برای آینده این شرکت منتشر کرد اعلام کرد که جانشینی برای مریسا میر پس از نهایی شدن قرارداد با ورایزن یافته است. یاهو هسته اصلی تجارت خود یعنی بخش تکنولوژی و تبلیغات را به ورایزن فروخته است. قسمت های باقی مانده تنها سهام یاهو در علی بابا سهم یاهو در یاهو ژاپن و برخی سرمایه گذاری های کوچک تر هستند.مدیریت قسمت های باقیمانده بسیار از آسان تر از کاری است که مریسا میر انجام می دهد. البته او با پاداش میلیون دلاری یاهو را ترک خواهد کرد. اگر به این رقم سهام به ارزش میلیون دلار را که هنوز به او پرداخت نشده است و میلیون دلار سهامی را که در حال حاضر دارد اضافه کنید ثروت خالص مریسا میر به میلیون دلار می رسد.شاید این رقم زیاد به نظر برسد اما جانشین میر توماس مک اینرنی قرارداد بهتری با یاهو خواهد بست. مک اینرنی حقوق پایه ای معادل میلیون دلار دریافت خواهد کرد. در مقام مقایسه میزان حقو